Roxani Tseranidou, ‘Nepheloma’, 2013-2014

2S1 62: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Roxani Tseranidou, ‘Nepheloma’, 2013-2014