Ellie Athanasiadou, ’The Myriapod’, 2013-2014

2S1 62: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Ellie Athanasiadou, ’The Myriapod’, 2013-2014