Giorgos Apostolopoulos, Antonios Tasoulis, ‘Do-mi-no’, 2014-2015

08 EX 12: Xorikes Dierevniseis / Spatial Investigations
Giorgos Apostolopoulos, Antonios Tasoulis, ‘Do-mi-no’, 2014-2015