Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014


Καλησπέρα σε όλους/ες,
Σχετικά με την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου:

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 
Τελευταία συνάντηση – διορθώσεις
11:00 – 14:00, στο γραφείο στον 8ο όροφο

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Τελική παράδοση των θεμάτων
11:00 – 14:00, στο γραφείο στον 8ο όροφο

Η τελική παράδοση του θέματος περιλαμβάνει:
1. Δύο (2) τυπωμένες πινακίδες Α1, σε διάταξη landscape, με επιλεγμένο υλικό του θέματος
2. Το φυσικό μοντέλο (μακέτα ή μακέτες) για όσους έχουν
3. Ένα DVD που θα περιέχει απαραίτητα τα εξής folders:
·       CORRUPT MASTER (με όλο το υλικό επεξεργασίας του επιλεγμένου κτιρίου, τις παλιές παρουσιάσεις, οπτικό υλικό από όλα τα παλαιότερα στάδια, οργανωμένο σε φακέλους)
·       TEXT (με κείμενο 500 λέξεων, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία ‘corrupt masters’ που ακολουθήσατε στο project σας, στα ελληνικά και όποιος μπορεί και στα αγγλικά)
·       MODEL (με το ψηφιακό μοντέλο και τα στάδια της εξέλιξής του)
·       PRESENTATION (με την τελική σας παρουσίαση, powerpoint ή/και pdf)
·       Α1 (με τις 2 πινακίδες Α1 σε ανάλυση 300dpi, που θα δώσετε και τυπωμένες)
·       PUBLICATION (με επιλεγμένο υλικό σε ανάλυση 300dpi, για τις ανάγκες τυχόν δημοσίευσης)
·       Αλλο folder με ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο


Καλή δουλειά!