Εξεταστική Φεβρουάριος 2014 / Exams February 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Φεβρουάριος 2014

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
Συνάντηση με διευκρινίσεις για το ομαδικό fabrication project
11:00-14:00 στην αίθουσα της νησίδας

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
Διόρθωση θεμάτων
11:00-15:00 στο γραφείο, 8ος όροφος

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014
Τελική παρουσίαση των θεμάτων
17:00-21:00 Αίθουσα 208

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014
Παράδοση θεμάτων
10:00-14:00 στο γραφείο, 8ος όροφος


Παρουσίαση:
Η παρουσίαση του θέματος διαρκεί 10 λεπτά και θα περιλαμβάνει συνοπτικά:
·       τη διαδικασία ‘corrupting the masters’ που ακολουθήσατε στο project
·       οπτικό υλικό με την εξέλιξή του
·       το τελικό ψηφιακό μοντέλο
·       τις τελικές οπτικοποιήσεις με τα στοιχεία της κλίμακας, του τόπου και της χρήσης

Τελική παράδοση:
Η τελική παράδοση του θέματος θα περιλαμβάνει:
1. Δύο (2) τυπωμένες πινακίδες Α1, σε διάταξη landscape, με επιλεγμένο υλικό του θέματος
2. Το φυσικό μοντέλο (μακέτα ή μακέτες) για όσους έχουν
3. Ένα DVD που θα περιέχει απαραίτητα τα εξής folders:
·       CORRUPT MASTER (με όλο το υλικό επεξεργασίας του επιλεγμένου κτιρίου, τις παλιές παρουσιάσεις, οπτικό υλικό από όλα τα παλαιότερα στάδια, οργανωμένο σε φακέλους)
·       TEXT (με κείμενο 500 λέξεων, το οποίο περιγράφει τη διαδικασία ‘corrupt masters’ που ακολουθήσατε στο project σας, στα ελληνικά και όποιος μπορεί και στα αγγλικά)
·       MODEL (με το ψηφιακό μοντέλο και τα στάδια της εξέλιξής του)
·       PRESENTATION (με την τελική σας παρουσίαση, powerpoint ή/και pdf)
·       Α1 (με τις 2 πινακίδες Α1 σε ανάλυση 300dpi, που θα δώσετε και τυπωμένες)
·       PUBLICATION (με επιλεγμένο υλικό σε ανάλυση 300dpi, για τις ανάγκες τυχόν δημοσίευσης)
·       Αλλο folder με ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο

Για οποιοδήποτε θέμα θα επικοινωνούμε στο xorikesdierevniseis@gmail.com

Καλή δουλειά!