09.10.2013 / ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λόγω της κατάληψης, το μάθημα της 9/10 αναβάλλεται.


Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, καλούνται οι φοιτητές να κατεβάσουν και κάνουν την 1η άσκηση, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη Τετάρτη 16/10.

Η εκφώνηση βρίσκεται αναρτημένη στο blog, στο μενού DOWNLOAD FILES

ERASMUS students are asked to download the 1st exercise from the DOWNLOAD FILES menu.