Εργαστήριο αναπληρώσεων

Εντατικό διήμερο εργαστήριο αναπληρώσεων

15 - 16 Ιανουαρίου 2013
10:00 - 20:00 / αίθουσα 208