ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Εύα Σοπέογλου
'Παλιοί και νέοι πειραματισμοί για τις πόλεις του μέλλοντος'


Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, αίθουσα 208, 17:15