2Σ1 62:: Χωρικές διερευνήσεις: τα όρια του σχεδιασμού

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, των αφετηριών αλλά και των ορίων του. 


Επιχειρείται η σύνδεση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως βαθιάς, συνθετικής διαδικασίας με τον ευρύ χώρο της καινοτομίας, τη μελέτη δομών (βιολογικών, τεχνολογικών και άλλων), την επιστημονική παρατήρηση (μικροσκοπική, μοριακή, μακροσκοπική κτλ.), αλλά και άλλων επιστημονικών και δημιουργικών πεδίων, με τη χρήση προωθημένων ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού και χωρικής αναπαράστασης. 


 Επιδίωξη του μαθήματος είναι η κατανόηση της δυναμικής του χώρου και των ποιοτήτων του, η αμφισβήτηση δεδομένων προγραμματικών και κτιριολογικών σχημάτων, η πειραματική επεξεργασία σύνθετων, εναλλακτικών και ενίοτε απρόβλεπτων λειτουργικών προγραμμάτων. Σκοπός είναι η τελική προώθηση πρωτότυπων χωρικών προτάσεων, μέσα από συνεκτικές, συνθετικές αρχιτεκτονικές αφηγήσεις. 


 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση και πιθανώς τη διαμόρφωση προσωπικών σχεδιαστικών λεξιλογίων, με ευελιξία και εφευρετικότητα στην ανταπόκριση σε πολύπλοκες χωρικές απαιτήσεις. Οι φοιτητές –τριες καλούνται να ασκηθούν στη συνεχή επεξεργασία των συνθετικών προτάσεων μέσα από την χρήση τρισδιάστατων χωρικών αναπαραστατικών εργαλείων, ψηφιακών ή φυσικών (μακέτα), τα οποία μπορεί να είναι εννοιολογικά, διαγραμματικά και όχι απαραίτητα αναπαραστατικά. 


 Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί ενδεχομένως workshop με αντικείμενο τον πειραματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 


Στο μάθημα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ο Φώτης Βασιλάκης (Διπλ. Αρχ. ΑΠΘ, MΑrch IAAC, UPC Barcelona) και η Εύα Σοπέογλου (Υποψ. Διδ. Bartlett UCL, διδάσκουσα Architectural Association). 


Διδάσκων: Αναστάσιος Τέλλιος, Επίκουρος καθηγητής