02/2011: Έλλη Κούτσελου & Άννα Παπαδοπούλου-Κουιρίνη